Komplett IoT-portal för sensorövervakning

Datacenter & serverrum
Lager & logistik
Smarta städer
Hotell & fastigheter
Telenoder & fibernoder
Industri & tillverkning
Medicin & forskning
Logistik & transport
Stores & retail
Skolor & publika lokaler

Features

Insamlingsenheter
Sensorer
Säkerhets-zoner
Rapporter
Användargrupper
Användarnivåer
Siter på olika ställen
Gruppera enheter
Grafer
Dashboard

Vad kan jag göra med SensDesk?

Övervaka kritisk utrustning på distans
Full kontroll på temperatur, luftfuktighet, strömförsörjning, inbrott, brand, vattenläckage och mycket mer ...
Event alerts
Få larm över SMS, e-post, SNMP och förhindra olyckor innan kostsamma skador eller driftavbrott
Rapporter och grafer
Full översikt med översiktliga grafer och historik, generera automatiska rapporter med ett klick
Stäng av/på, styr extern utrustning med reläkontroll
Use conditions to automatically respond to alarms or
control outputs manually.
Användarvänligt och säkert
Easy for home users, robust, customizable and
scalable for business.

Fördelar

Anpassad för HWg produkter

SensDesk fungerar med samtliga insamlingsenheter och sensorer från HW groups produktfamilj

Alltid nåbar på alla plattformar

SensDesk fungerar lika bra i mobilen som i din PC

SensDesk kan anslutas mot 3:e partssystem

Du kan sända din sensordata vidare till andra system via XML, MQTT, SNMP or ModBus TCP